Akcijų perleidimas

akcijų perleidimas

Akcijų perleidimas


 

Akcijos –  tai vertybiniai popieriai, kurie suteikia atitinkamas turtines bei neturtines teises, patvirtina jų turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę.  Jeigu įstatymai nereglamentuoja kitaip, akcijų savininkas turi teisę gauti dividendų, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, taip pat kitas įstatymų nustatytas teises. Akcininkas įgytas akcijas gali perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.


 

Sudarant sandorius dėl akcijų perleidimo yra būtina laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akcijų perleidimo procedūrą. Perleisdama akcijas viena šalis perleidžia su akcijomis susijusias pareigas ir teises, o kita šalis tas teises įgyja bei prisiima įsipareigojimus.

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) akcijų pirkimo – pardavimo sutartis yra paprastos rašytinės formos, išskyrus atvejus, kuomet LR Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

Akcijų perleidimo procedūros suorganizavimo ir dokumentų parengimo kaina mūsų biure – 99 EUR + PVM.


 

Mūsų paslaugos:

1) nemokamai teikiame Jums konsultacijas akcijų perleidimo klausimais;

2) parengiame visus reikalingus dokumentus akcijų perleidimui;

3) užpildome visas reikalingas Juridinių asmenų registro formas;

4) padedame Jums pateikti duomenis apie pasikeitusius akcininkus JADIS sistemoje;

3) suorganizuojame visą akcijų perleidimo sandorį.

Daugiau informacijos telefonu arba el. paštu :

El.p. teisininke@lcpc.lt

tel. +37069928331