Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas

vsi-steigimas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS (VšĮ) STEIGIMAS

Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas atliekamas 2 būdais – internetu arba pas notarą.

Internetu Viešosios įstaigos steigimas trunka nuo 2 iki 3 darbo dienų, o pas notarą apie savaitę. Naudodamiesi mūsų pagalba, Jūs užtruksite vos 1 valandą!


VšĮ steigimas internetu yra greičiausias ir pigiausias steigimo būdas. Jums tereikės sugalvoti pavadinimą ir su elektroniniu parašu vienam susitikimui atvykti pas mus. Mes atliksime visus steigimo veiksmus už Jus ir užsakysime antspaudą.


Viešosios įstaigos steigimas pas notarą užtrunka šiek tiek ilgiau nei internetu ir yra brangesnis dėl notaro mokesčių. Steigiant VšĮ pas notarą paruošime visus įmonės steigimo dokumentus, Jums tereikės sugalvoti VšĮ pavadinimą ir pateikti kitus įstaigos steigimui reikiamus duomenis!


 

VšĮ steigimo kaina internetu – 249€

VšĮ steigimo kaina pas notarą nuo 349€


 

Trumpai apie VšĮ : 

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine ir komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ pelnas negali būti naudojamas kitiems veiklos tikslams, nei nustato jos įstatai, o lėšas, gautas kaip paramą viešoji įstaiga gali naudoti tik jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams įgyvendinti.

VšĮ steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos bei fiziniai asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Viešosios įstaigos teigėjų skaičius yra neribotas. Steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais.

VšĮ turi turėti vienasmenį valdymo organą − vadovą ir buhalterį.

Daugiau informacijos telefonu arba elektroniniu paštu:

Tel. +37064930019

El.p. info@lcpc.lt