Įstatų keitimas

Įstatų keitimas | LCPC

ĮSTATŲ KEITIMAS

Kiekviena įmonė, norėdama atlikti reikšmingesnius  savo veiklos pakeitimus, turi keisti savo įmonės įstatus. Įstatai yra svarbiausias įmonės teisinis dokumentas, kuriame yra nustatoma įmonės valdymo sistema, institucijos, paskirstomos galios tarp įmonės valdymo institucijų.


Svarbu paminėti, jog nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, visos įmonės, kurių įstatuose yra likusios išraiškos litais, įstatus TURI PASIKEISTI  iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Pakeistus įstatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui galima teikti elektroniniu būdu arba notariniu būdu.

Įmonės įstatų keitimo kaina mūsų biure  tik 99 Eur + PVM.

Kai įstatai keičiami tik DĖL PASIKEITUSIOS VALIUTOS, paslaugos kaina – 60 Eur + PVM.


 

Įstatuose privalomai turi būti nurodyta:

1) įmonės pavadinimas;

2) įmonės teisinė forma;

3) veiklos tikslai, nurodant veiklos objektas;

4) įstatinio kapitalo dydis;

5) akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klasės, nominali vertė ir suteikiamos teisės;

6) visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka;

7) kiti organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka;

8) pranešimų skelbimo tvarka;

9) šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai;

10) dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;

11) sprendimų dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka;

12) įstatų keitimo tvarka;

13) veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

14) įstatų pasirašymo data.


MŪSŲ PASLAUGOS:

1) profesionaliai rengiame dokumentus, reikalingus juridinių asmenų (įmonių) įstatų, nuostatų keitimo procedūrai atlikti;

2)  greitai parengiame naujus įmonės įstatus, nuostatus;

3)  nemokamai suteikiame  konsultacijas įmonės dokumentų keitimo klausimais;

4) esant poreikiui rengiame nestandartinius įstatus įtraukiant papildomas teises bei apribojimus ir atstovaujame Jūsų interesus notarų biure;

Daugiau informacijos telefonu arba el. paštu :

El.p. teisininke@lcpc.lt

tel. +37069928331