MB ir UAB skirtumai

MB  ir UAB skirtumai

MB ir UAB skirtumai | LCPC

Verslinkams dažnai iškyla klausimas – Ką pasirinkti? Mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę? Kaip sutaupyti finansų? Ir kuri juridinė forma tinkamesnė pasirinktai verslo krypčiai? Mes turime Jums keletą MB ir UAB skirtumų.
Steigimas. Abu juridiniai vienetai gali būti steigiami dviem būdais – tiek elektroniniu, tiek pas notarą. UAB steigėjais  gali būti fiziniai ir jurdiniai asmenys (nuo 1 iki 250 akcininkų), o Mažąją bendriją gali steigti tik fiziniai asmenys (1-10 narių).

Atsakomybė.Tiek MB tiek UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – tai reiškia, kad įmonių savininkas neatsako savo turtu įmonės bankroto atveju.

Kapitalas ir įnašai. Steigiant MB įstatinis kapitalas gali būti simboliškas – 1€ mokestis. Steigėjui (MB nariui) priklausys tokia įmonės turto dalis, kokį įnašą jis padarys. Tačiau, nepaisant įnašo dydžio, visi nariai turi tik po 1 balsą visuotiniame narių susirinkime. Na,o UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 1000€.  Visas kapitalas yra padalinamas į dalis (akcijas), kurių skaičius ir nurodo įmonės turto dalį, procentaliai priklausančią akcininkui.
Įmonės valdymo organai. MB nariai gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų –  mažosios bendrijos narių susirinkimą, kuris tampa valdymo organu, arba vadovą, kuris dirba pagal civilinę paslaugų sutartį (narių susirinkimas išlieka kaip valdymo organas, priimantis svarbiausius MB sprendimus). Uždaroji akcinė bendrovė privalo turėti ir direktorių ir akcininkų susirinkimą. Taip pat gali turėti kolegialų valdymo organą – stebėtojų tarybą.

Mažosios bendrijos (MB) privalumai:

• Mažoji bendrija neturi privalomo įstatinio kapitalo;
• MB vadovas dirba pagal civilinę paslaugų sutartį;
• mažajai bendrijai nebūtinas vadovas ir buhalteris;
• Mažosios bendrijos nariai gali dirbti be darbo sutarties;
• Bankroto atveju rizikuojama tik įmonės turtu;
• MB galima išmokėti pelną avansu (nereikia laukti metų pabaigos)
• MB narys gali išeiti iš verslo atsiimdamas savo įnašą arba gali perleisti nario teises kitam asmeniui;
• MB vedama supaprastinta apskaita.

Mažosios bendrijos (MB) trūkumai:

• Steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys, todėl sunkiau pritraukti investuotojus (kitus juridinius vienetus);
• Už kiekvieną MB narį reikia mokėti PSD ir VSD įmokas nuo minimalaus darbo užmokesčio;
• MB yra mažiau žinoma verslo forma užsienio rinkose;

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) privalumai:

• UAB lengviau pritraukti investuotojus, nes akcininkais gali būti tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys;
• UAB – ribotos civilinės atsakomybės. Akcininkas rizikuoja tik įmonės, o ne asmeniniu turtu;
• Yra galimybė pasitraukti iš verslo pardavus ar perleidus savo akcijas;

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) trūkumai:

•UAB turi privalomą minimalų įstatinį kapitalą (1000€);
• Jei UAB gavo pelną, akcininkas dividendus išsimoka tik pasibaigus finansiniams metams;
• Norint vykdyti veiklą reikalingas vadovas ir buhalteris (ar buhalterinių paslaugų įmonė);
• Sudėtingesnė buhalterinė apskaita.

Daugiau informacijos telefonu arba elektroniniu paštu:

Tel. +37064930019

El.p. info@lcpc.lt